باران و بهار ...

Posted by maryam hosseini (Tehran, Iran) on 20 April 2016 in Plant & Nature and Portfolio.

آیینه ی باران و بهار چمنی
شادابی بوستان و سرو و سمنی
بیرون ز تو نیست آنچه میخواسته ام
فهرست کتاب آرزوهای منی ...

محمدرضا شفیعی کدکنی
عکس نوشت: لاله زار باغ ایرانی - تهران - 27 فروردین 95

 

Nikon COOLPIX P510
1/125 second
F/5.8
ISO 220
36 mm

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook Share this photo on Google+ Share this photo on StumbleUpon